La reflexió

L'estructuració

Planificació versus espontaneïtat

L'esborrany, la primera expressió de la idea

Una estructura clàssica: introducció, cos i conclusió

El mot i l'oració, unitats lingüístiques bàsiques

El paràgraf

La conceptualització

La formalització