“Tenir opinions no és un error. L’error és no tenir res més que opinions.”

A. Weston

Argumentar és una activitat bàsica de l’ésser racional, que constantment es troba en situacions en què ha de justificar les seves conclusions. Les argumentacions es vehiculen en una gamma de textos molt àmplia, en els quals poden ser, o no, el tret predominant. A l’activitat formal universitària argumentar és un exercici constant. El grau de correcció que es pot demanar a una argumentació pot ser més o menys elevat, però la característica dels textos formals que se solen produir o consumir a l’ensenyament superior és precisament l’exigència argumentativa. La definició adequada dels termes és una primera característica d’una argumentació correcta.