La comunicació mediatitzada per ordinador

Els gèneres electrònics

Les normes de cortesia a la Xarxa

Les normes de cortesia a la Xarxa

Els protocols formals

Els protocols textuals i discursius

Els protocols lingüístics i tipogràfics

Els protocols de comportament