LES NORMES DE CORTESIA A LA XARXA

Les normes de cortesia, o etiqueta de la Xarxa (anomenada també netiqueta), són una forma d’etiqueta en línia i una mena de codi de conducta que regeix el que es considera una forma educada de comportament dels usuaris a Internet. Dit d'una altra manera, la cortesia és la forma de regulació de la comunicació personal a la Xarxa.

Hi ha normes de l’etiqueta de caire general que es poden estendre a qualsevol ús de la Xarxa, independentment de l’objectiu o de l’ús que se’n faci. D’altres vegades, les normes dependran de la situació en què es trobin els internautes. Així, per exemple, es recomana no abusar de les emoticones en contextos semiinformals del correu electrònic, però, en canvi, no hi ha cap problema si se n’empren en contextos altament informals.

Aquestes normes de comportament són semblants a les que s’assumeixen en el món real, però adaptades al món electrònic, ja que l’anonimat i la intermediació de màquines fa oblidar, de vegades, que les relacions a la Xarxa són relacions humanes. Per això, la cortesia s’utilitza per mostrar consideració envers els altres i alhora per mirar de ser ben acollits per la comunitat internauta. D’aquesta manera, si es transgredeixen els codis de l'etiqueta de la Xarxa, no hi haurà una bona acollida per part de la resta d’internautes.

La cortesia afecta tots els aspectes implicats en la comunicació virtual: la manera com s’utilitzen els mitjans tecnològics en la comunicació (protocols formals), l’organització textual i discursiva dels missatges (protocols textuals i discursius), l’ús de la llengua i de les creacions lingüístiques i tipogràfiques originades específicament per a aquest tipus de comunicació (protocols lingüístics i tipogràfics) i la manera com interactuen els interlocutors (protocols de comportament).

Les normes de cortesia a la Xarxa són el conjunt de normes socials que estableixen el comportament dels usuaris de la Xarxa.

Les normes de cortesia a la Xarxa són universals?
No