La correcció

Què vol dir corregir un text

Tipus de correcció

El procés de correcció professional

Els manuals d’estil

El corrector ortogràfic del processador de textos

La traducció

L’assessorament lingüístic