“La correcció consisteix a localitzar les «avaries» del text i conèixer a fons les vies i les opcions possibles per a reparar-les.”

J. M. Pujol i J. Solà

El llenguatge és l’eina de comunicació tant dels individus com de les empreses i organitzacions, i de poc serveix vetllar per un disseny o una presentació impecables quan el seu contingut evidencia mancances de correcció, de claredat i de coherència, entre altres. Per tant, cal prendre consciència de la importància de la llengua com a reflex de la imatge i competència de la persona que la utilitza. Aquesta conscienciació passa per dur a terme un seguit d’actuacions: al nivell individual i dins l’àmbit privat, per l’activació del corrector ortogràfic del processador de textos quan treballem amb l’ordinador, acompanyada de la imprescindible consulta (en línia o sobre paper) dels diccionaris i les gramàtiques per resoldre els dubtes; al nivell col·lectiu i dins l’àmbit professional, per la creació de la figura del corrector o d’un servei lingüístic que garanteixi la qualitat dels textos que es produeixen.