Prendre apunts, només a classe?

Els entendré?

Què en faré?