EL BLOC

El diari interactiu personal també és conegut amb els noms de bloc, bitàcola o ciberdiari (en anglès, weblog o blog). Es tracta d’una pàgina web en la qual l'internauta escriu o posa, quan vol, tot allò que considera adient.

Per regla general, els blocs són pàgines web molt intuïtives, de manera que qualsevol internauta novell pot fer-se'n un sense coneixements de programació en un temps mínim.

Els continguts dels blocs poden ser diversos. Poden ser temàtics, en els quals els autors sempre parlen d’un mateix tema, com ara de literatura, viatges, informàtica, etc.; poden tenir continguts generals, és a dir, un poc de tot, o també hi ha els de caire personal, que són molt semblants als diaris personals clàssics. En qualsevol dels casos, els blocaires poden incloure-hi música, fotografies, etc. Sovint hi ha la possibilitat que els lectors dels blocs interactuïn amb els autors a través de comentaris, els quals queden penjats a la web i qualsevol altre internauta els pot llegir o respondre.

S’hi pot accedir de diferents maneres. Així, es pot accedir als blocs per ordre alfabètic, per temàtica, per zones geogràfiques, per la data del bloc, etc. Per exemple, a Vilaweb, a l'apartat temàtic "Territoris i viatges" hi ha els blocs que se centren en el poble, la comarca, el barri..., o en excursions i viatges.

El bloc és semblant als diaris personals clàssics, però, a diferència d’aquests, permeten la lectura des de qualsevol part del món, a través d’Internet, i també tenen la possibilitat de rebre comentaris de qualsevol lector.

Tot i que els diaris són de caire personal, els blocs es poden diferenciar per la temàtica, que pot ser personal, generalista o específica.
No