Kulturen Arteko Irekitasun Galdeketa
 
 
 
Orain, zurea ez den eta arau ezberdinak dituen herrialdean denboraldi bat igarotzeko aukera duzu. Dena ondo badoa, beste kultura-errealitate batzuekiko etengabeko kontaktuak topatuko dituzun egoera berriak aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna emango dizu.
Kontuan izan kulturen arteko ikasketa autoikaskuntza dela, batez ere. Pertsona bakoitza bakarrik dago besteen aurrean, eta bere komunikazio beharrei aurre egiteko hainbat estrategia aurkitu, garatu eta ebaluatu behar ditu.
Esperientzia horretan, bizikidetzak zailtasunak eta kontraesanak aurkezten ditu, baina baita elkar aberasteko aukera ugari ere, ikuspegien trukeari esker. Prest al zaude zure kulturen arteko irekitasuna frogatzeko?