Test d'Obertura Intercultural
 
Coordinació
Enric Serra i Virgínia Castillo (Servei de Llengües, UAB)
Artur Noguerol i Dolors Masats (Grup de Recerca en Interaccions Plurilingües, UAB)
 
Continguts
Xavier Pascual
 
Adaptació dels continguts
Servei de Llengües, UAB
 
Col·laboracions
Marta Miró
Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
 
Disseny
Pablo Sanz
 
Traduccions
Servei de Llengües
 
 
El Test d’Obertura Intercultural ha rebut un ajut NORMA del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Els continguts del test d’Obertura Intercultural estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons.